PUOLEN PÄIVÄN OHJELMA

 YHDEN PÄIVÄN OHJELMA

 KAHDEN PÄIVÄN OHJELMA
PUOLEN PÄIVÄN OHJELMA (n.3,5 tuntia):
 
I jakso. Henkinen valmennus ja stressin hallinta
Hallitsen itseni, tunnistan stressin ja opin pitämään tekemisen helppona. Hermostoni vireystila on hyvä ja osaan kehittää sitä. Henkinen valmennus. Mitä sen on? Rentoutuminen. Hermoston vireystila.
Harjoitus.
II jakso. Minäkuva ja itseluottamus.
Opin vaikuttamaan asenteisiini. Miten voin kehittää itseluottamustani? Mielikuvaharjoitusharjoitus. Suorituskyky ja asenteet. Miksi voittajat ovat voittajia?
III jakso. Tavoitteet ja visiot. Uusi ongelmaratkaisutekniikka
Kartoitan tavoitteeni ja tiedän mitä haluan. Saan käyttööni uudenaikaisen ongelmaratkaisutekniikan ja sen kautta myönteisen ajattelun voiman. Ylläpidän tätä minulle tärkeää suorituskykyä ja hyvinvointia henkisen valmennuksen menetelmillä.
Mielikuva- ja visiointiharjoitus.
Takaisin sivun yläreunaan
 YHDEN PÄIVÄN OHJELMA (n. 7 tuntia):
 
I jakso. Henkinen valmennus ja stressin hallinta
Hallitsen itseni, tunnistan stressin ja opin pitämään tekemisen helppona. Hermostoni vireystila on hyvä ja osaan kehittää sitä. Hallitsen itseni. Henkinen valmennus. Mitä sen on? Rentoutuminen. Hermoston vireystila.
Harjoitus.
II jakso. Hallitsen aikaani.
Listaan, priorisoin ja delegoin. Käytän aikaani tuloksellisesti, koska kiire ja stressitekijät eivät hallitse minua.
Ajankäytön 3 perustekijää: Listaaminen, priorisointi ja delegointi. Miten opin käyttämään aikani tuloksellisesti? Ja niin, että samalla tekeminen on helppoa.
Harjoitus.
III jakso. Minäkuva ja itseluottamus. Suorituskyky.
Opin vaikuttamaan asenteisiini. Miten voin kehittää itseluottamustani?
Mielikuvaharjoitus.
Suorituskyky ja asenteet. Miksi voittajat ovat voittajia?
 
 
Tauko
 
IV jakso. Itsetuntemus ja suorituskyky.
Minuuden roolit. Menneisyys-nykyisyys-tulevaisuus. Miten siirtotunteet vaikuttavat käyttäytymiseeni. Ikääntyminen ja suorituskyky. Voinko muuttaa käyttäytymistäni.
V jakso. Tavoitteet ja visiot. Uusi ongelmaratkaisutekniikka.
Kartoitan tavoitteeni ja tiedän mitä haluan. Saan käyttööni uudenaikaisen ongelmaratkaisutekniikan ja sen kautta myönteisen ajattelun voiman. Ylläpidän tätä minulle tärkeää suorituskykyä ja hyvinvointia henkisen valmennuksen menetelmillä.
Mielikuva- ja visiointiharjoitus.
Takaisin sivun yläreunaan
KAHDEN PÄIVÄN OHJELMA (n. 15 tuntia)
 
ENSIMMÄINEN PÄIVÄ:
 
Henkinen valmennus ja stressin hallinta Henkinen valmennus. Mitä sen on? Opin hallitsemaan itseni ja tunnistan stressin. Hermostoni vireystila on hyvä ja opin kehittämään sitä. Rentoutuminen.
Rentoutusharjoitus.
 
Hallitsen aikaani.
Ajankäytön 3 perustekijää: Listaaminen, priorisointi ja delegointi. Miten opin käyttämään aikani tuloksellisesti? Ja niin, että samalla tekeminen on helppoa.
Harjoitus.
 
Lounastauko
 
Minäkuva ja itseluottamus. Suorituskyky.
Opin vaikuttamaan asenteisiini. Miten voin kehittää itseluottamustani?
Mielikuvaharjoitus.
Suorituskyky ja asenteet. Miksi voittajat ovat voittajia?
 
Itsetuntemus ja suorituskyky.
Minuuden roolit. Menneisyys-nykyisyys-tulevaisuus. Miten siirtotunteet vaikuttavat käyttäytymiseeni. Ikääntyminen ja suorituskyky.
Keskustelu ja harjoitus.
 
TOINEN PÄIVÄ
 
Miten vaikutan toisiin ihmisiin. Miten toiset ihmiset vaikuttavat minuun. Transaktioanalyysi - keino ymmärtää ja vaikuttaa. Miten minusta on tullut sellainen kuin olen? Voinko muuttua ja jos, niin miten? Mitä minä haluan? Miten toimintani vaikuttaaa muihin ihmisiin?
Testi. Harjoituksia.
 
Lounastauko
 
Tavoitteet ja visiot. Uusi ongelmaratkaisutekniikka
Kartoitan tavoitteeni ja uskallan asettaa itse omat päämääräni. Miten saan käyttööni uudenaikaisen ongelmaratkaisutekniikan ja sen kautta myönteisen ajattelun voiman.
Mielikuva- ja visiointiharjoituksia.
Takaisin sivun yläreunaan
Takaisin etusivulle
 
Henkinen valmennus Pasi Koivunen Oy
Puh. 0400-503117
Mail: pasi.koivunen@iki.fi