Vuoden 2008 kurssit, paikkakunnat ja ajankohdat
 
Kurssille osallistujille tarjoamme kaksi mahdollisuutta: Lopettaa tupakointi heti, tai jos se ei ole mahdollista, saada kurssilta valmiuksia myöhemmin tapahtuvaa lopettamista varten. Lisäksi kurssilaiset oppivat rentouttamaan itseään, saavat tietoa itsesuggestion käytöstä, saavat keinoja stressin hallintaan sekä oppivat mielikuvaharjoitus-tekniikkaa.
 
Tupakointi on muutakin kuin fyysinen riippuvuus. Riippuvuuteen sisältyy myös tapoja ja henkisiä tekijöitä. Toisilla ihmisillä jokin osa saattaa olla voimakkaampi kuin joku toinen. Näinollen jokaisen ihmisen tupakasta riippuvuus on hyvin henkilökohtainen asia. Pyrimme siihen, että kurssilaiset tiedostaisivat näitä asioita itsessään, ja saisivat sen kautta pysyvän vapautuksen tupakoinnista. Siksi kurssiin sisältyy runsaasti mielikuva- ja suggestioharjoituksia.
 
TUPAKASTA VIEROITUSKURSSIN OHJELMA:

ENSIMMÄINEN PÄIVÄ:
 
Tietoa rentoutumisesta, suggestiosta ja hypnoosista.
Mielikuva- ja rentoutusharjoituksia.
Päätöksen motivointi. Miten voin tehdä sen? Irtautumiskeinoja.
Suggestioharjoitus.
 
 
TOINEN PÄIVÄ:
 
Ensimmäisen vuorokauden kokemusten tarkastelu. Vierotusoireet ja niiden hallinta.
Rentoutusharjoitus.
Tupakointitilanteet. Miten menettelen oppiakseni uudet tavat.
Suggestio- ja mielikuvaharjoitus. Jälkihypnoottiset suggestiot.
 
KOLMAS PÄIVÄ:
 
Toisen vuorokauden kokemusten tarkastelu.
Onko tupakointi merkinnyt minulle jotain henkisesti?
Eläminen tupakoimattomana.
Suggestioharjoituksia ja jälkihypnoottisia suggestioita.
 
 
Kurssi kestää päivittäin n. 2 1/2 - 3 tuntia.

Suomen Terveyspalvelu
Puhelin: 0400-503117
Sähköposti: pasi.koivunen@iki.fi


Takaisin Pasi Koivusen etusivulle