Rentoudu - "IRTI TUPAKASTA" CD-levyn käyttöohjeet

TUPAKOINNIN LOPETTAMINEN
Tutkimusten mukaan suuri enemmistö tupakoitsijoista haluaisi lopettaa tupakoinnin, jos se heidän käsityksensä mukaan olisi mahdollista. Tupakoinnin lopettaminen on kaikille mahdollista. On kuitenkin omattava halu lopettamiseen ja valmiutta sietää jonkin verran epämukavuutta ensimmäisinä päivinä.
Käsityksemme mukaan tupakoinnissa on aina kysymys paljosta muustakin kuin vain fyysisestä riippuvuudesta. Tupakointitapa muodostaa henkilölle tottumuksen, jonka muuttamisessa suggestio rentoutustekniikalla toteutettuna on suureksi avuksi. Tupakointiin, sen aloittamiseen ja jatkamiseen, liittyy usein tiedostamattomiakin henkisiä tekijöitä. Suggestiovaikuttaminen näihin tekijöihin varmistaa tupakoimatto-
muuden jatkuvuuden.
Näillä levyillä käytetään alitajuista suggestiovaikutusta rentoutumisen yhteydessä. Vieroituskursseilla saamamme kokemuksen mukaan tämä suggestiovaikuttaminen on parantanut merkittävästi oloa ensimmäisinä päivinä.

CD-levyjen KÄYTTÖ VIEROITUKSESSA
Vierotuksessa voi käyttää kahta eri ohjelmaa. “IRTI TUPAKASTA” -levyllä oleva ohjelma sisältää rentoutumisharjoituksen, jonka lomaan on sijoitettu suggestioita (piilotajuntaan vaikuttamista). ”RENTOUDU” -levyllä on rentoutumisohjelma, joka sisältää minää vahvistavia suggestioita. Voi myös käyttää ainoastaan “IRTI TUPAKASTA” -levyä, tässä tapauksessa voi tehdä jatkoharjoitukset muulla tavoin.
“IRTI TUPAKASTA” -levy on tarkoitettu kuunneltavaksi vieroituksen aikana n. 1-3 viikon aikana lopettamisesta päivittäin. Joissain tapauksissa on hyvä kuunnella jo ennen tupakoinnin katkaisua. Jos siltä tuntuu, voi rentoutua myös kaksi kertaa päivässä. Sen jälkeen on hyvä jatkaa kuunnellen ”RENTOUDU”-levyn ohjelmaa aluksi säännöllisesti. ”RENTOUDU”-levyn suggestiot vaikuttavat toki edullisesti muissakin asioissa, rentoutusharjoituksia vahvistavin suggestioin on käytetty tuloksellisesti esimerkiksi stressin hallintaan ja suorituskyvyn lisäämiseen.
Varaa rentoutumiseen kuluva aika niin, että saat olla rauhassa “IRTI TUPAKASTA” -levyn harjoituksessa n. 21 minuuttia ja ”RENTOUDU” levyn harjoituksessa n.20 minuuttia. Säädä äänen voimakkuus melko hiljaiseksi. Ota mukava asento joko istuen nojatuolissa tai maaten. Jos rentoutumisen aikana tapahtuu jotain ennalta odottamatonta, joka vaatii puuttumistasi asioihin, avaamalla silmäsi olet heti täysin toimintakykyinen. Jos toistuvasti nukahdat rentoutumisharjoituksen aikana, valitse toinen paikka tai toinen ajankohta harjoitukseen.

TUPAKOINNIN KATKAISU
Tupakointi ei yleensä lopu kuin lopettamalla. Jokaisella tupakoitsijalla on varmasti kokemuksia vähentämisestä. Se ei yleensä onnistu. Kannattaa etukäteen valita päivä lopettamista varten, ja tehdä päätös lopettamisesta. Ennen lopettamista kannattaa kuunnella ”RENTOUDU”-levyn ohjelma yhden tai useamman kerran. Kun katkaiset tupakoinnin, älä tupakoi sen jälkeen vähäisiäkään määriä. On hyvä saada keho puhdistumaan mahdollisimman nopeasti, noin vuorokauden kuluttua nikotiini ja häkä ovat poissa.
On myöskin hyvä alusta alkaen noudattaa entisiä tapojaan, juoda kahvinsa ja oluensa, syödä ruokansa ja seurustella ihmisten kanssa niin kuin ennenkin. Nyt ilman tupakkaa. Tavat muuttuvat näin menetellen nopeammin. Eräs tapa saattaa olla lopettaa vain päiväksi kerrallaan, tänään on vaikea olla tupakoimaton ensi viikolla. Melko nopeasti koko asia unohtuu.

FYYSISET VIEROITUSOIREET
Fyysiset vieroitusoireet johtuvat siitä, että keho on tottunut tupakoidessa kehoon tulevaan nikotiiniin. Kun sitten lopetettaessa nikotiinin saanti loppuu, kehon sopeutuminen kestää yleensä joitain päiviä. Fyysisten vieroitusoireiden muodostuminen on yksilöllistä, yleensä n. kolmannes ihmisistä muodostaa kiusal-
lisia oireita.
Oireita voi välttää ja lievittää seuraavin toimenpitein:
- juo runsaasti vettä
- liikkuu tavallista enemmän
- syö normaalisti ( ei enempää eikä vähempää, kuin tavallista)
- ei lisää sokerin eikä sokeripitoisten ruokien käyttöä
- huolehtii vesiliukoisten vitamiinien ( C- ja B-vitamiinit) saatavuudesta

TAPAOIREET
Tupakointitavan muodostuminen ja tupakoinnin liittyminen eri tilanteisiin johtuu ihmisen luonnollisista ominaisuuksista. Kun ihminen tekee toistuvasti samoja asioita siitä muodostuu tapa ( vertaa Pavlovin koirat ). Tilanteissa, joissa on toistuvasti tupakoitu vaikuttaa ehdollinen refleksi- niminen lainalaisuus. Miten sitten tulee suhtautua näihin tilanteisiin tupakoinnin lopettamisen yhteydessä. Paras tapa on mennä näihin tilanteisiin niin kuin ennenkin, mutta ilman tupakointia. Hyvin nopeasti ehdollistuminen sammuu ja tapa muuttuu. Yleensä on hyvä jatkaa elämistä alusta alkaen entiseen tapaan, ilman tupakkaa. Noin parissa viikossa asia on kunnossa.

HENKINEN RIIPPUVUUS
Tupakointi merkitsee yleensä ihmiselle muutakin, kuin nikotiinin saamista kehoon tai ehdollistuneita ja opittuja tapoja. Tupakointi on saattanut olla symboli mitä moninaisimmista tarpeista ja arvoista. Tupakoinnin alkuaikoina on tupakointi merkinnyt monille aikuisuuden tavoittelua, yhdessä oloa toisten ihmisten kanssa, mahdollisuutta vastustaa ympäristön normeja tai mahdollisuutta tiedostamattaan samaistua johonkin elämän tapaan. Tupakoinnin lopettamisen yhteydessä onkin hyvä tilaisuus tarkastella itseään. Löydökset saattavat auttaa muillakin elämän alueilla. On hyvä ajatella läpi, mihin tupakointia yleensä tarvitsisit. Usein vastaus on, että ei mihinkään. Aloittamisen aikoihin saatoit tarvitakin. Asiat ovat muuttuneet.

 


Takaisin